ENGLISH

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

TS. Nguyễn Tuấn

Trưởng khoa

Email:nguyenletuan@qnu.edu.vn

Xem CV    Cập nhật CV

 

TS. Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng khoa

Email: nguyenthivietnga @qnu.edu.vn

Xem CV    Cập nhật CV

 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

Phó Trưởng khoa

Email:nguyentientrung@qnu.edu.vn

Xem CV    Cập nhật CV

 

instagram beğeni hilesi hacklink wso shell