ENGLISH

Hóa phân tích

Cao Văn Hoàng, Tiến sĩ

Cao Văn Hoàng, Tiến sĩ

Trưởng Bộ Môn

Email:caovanhoang@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Đình Dốc, Thạc sĩ

Nguyễn Đình Dốc, Thạc sĩ

Giảng Viên

Email:nguyendinhdoc@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Văn Lượng, Thạc sĩ

Nguyễn Văn Lượng, Thạc sĩ

Giảng Viên

Email:nguyenvanluong@qnu.edu.vn

 

Lê Thu Hương, Thạc sĩ

Lê Thu Hương, Thạc sĩ

Giảng Viên

Email:lethuhuong@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Thanh Bình, Tiến sĩ

Giảng Viên

Email:nguyenthithanhbinh@qnu.edu.vn

 

Nguyễn Thị Liễu, Thạc sĩ

Nguyễn Thị Liễu, Thạc sĩ, NCS

Giảng Viên

Email:nguyenthilieu@qnu.edu.vn

Võ Mạnh Tiến, Thạc sĩ

Võ Mạnh Tiến, Thạc sĩ

Giảng Viên

Email:vomanhtien@qnu.edu.vn

 

instagram beğeni hilesi hacklink wso shell