ENGLISH

Khoa Hóa thông báo seminar

Khoa Hóa thông báo các seminar sau:

1- Seminar thứ nhất:

Bộ môn Công nghệ Hóa học tổ chức buổi semina với chủ đề " Một số định hướng nghiên cứu ứng dụng thực tế trong lĩnh vực môi trường "
Thời gian : 8h00, thứ Hai, 30/5/2016
Địa điểm  : Phòng 24 Giảng đường A8, Trường Đại học Quy Nhơn
Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm
Kính mời toàn thể Thầy Bộ môn CNHH, các Thầy/ giáo trong khoa những người quan tâm đến dự. Xin trân trọng cảm ơn!
 
2- Seminar thứ hai:
 
Bộ môn Hữu Phương pháp dạy học tổ chức seminar với chủ để: "Tổng hợp auronol alphitonin, maesophin dẫn xuất nitrile của chúng"
Thời gian : 8h00, thứ Ba, 31/5/2016
Địa điểm  : Phòng Seminar khoa Hóa, Trường Đại học Quy Nhơn
Người báo cáo: TS. Diệp Thị Lan Phương
Kính mời toàn thể Thầy Bộ môn Hữu Phương pháp dạy học, các Thầy/ giáo trong khoa những người quan tâm đến dự. Xin trân trọng cảm ơn!