ENGLISH

Một chương trình ý nghĩa của các bạn sinh viên Khoa Hóa

CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRONG KHOA - 2016

Tháng 11 vừa qua, Liên chi hội Hóa học đã tổ chức chương trình “Cánh hoa nhỏ tiếp bước ước mơ” hoạt động "Thu gom ve chaigiấy vụn” để gây quỹ học bổng nhằm giúp đỡ cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó trong Khoa. Chương trình “Cánh hoa nhỏ tiếp bước ước mơ” diễn ra từ ngày 17/11/2016 đến ngày 20/11/2016. Hoạt động “Thu gom ve chai giấy vụn” được triển khai tổ chức thực hiện tập trung vào ngày 19/11/2016. Các hoạt động này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều hội viên trong chi hội. Kết quả đã mang lại những hiệu ứng tích cực sự gắn kết của các bạn sinh viên trong Khoa. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để trao học bổng cho các bạn sinh viên vượt khó học giỏi vào cuối năm học.

Những bông hoa tươi thắm của chương trình “Cánh hoa nhỏ tiếp bước ước mơ”

Cảnh thu gom ve chai giấy vụn của các bạn hội viên sinh viên

LIÊN CHI HỘI KHOA HÓA