ENGLISH

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016 của Khoa Hóa 

1) Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu

2) Danh sách đề tài tham gia xét Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường.