ENGLISH

Thông tin về khách sạn gần Trường Đại học Quy Nhơn

Để thuận tiện việc đi lại, ăn nghỉ của Quý đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IX  năm 2017 tại Trường Đại học Quy Nhơn vào 3-5 tháng 8 năm 2017, Ban Tổ chức xin giới thiệu một số khách sạn, nhà khách gần Trường như sau:

Nếu Quý đại biểu cần thêm thông tin về chỗ ăn nghỉ tại Quy Nhơn, xin liên hệ với TS. Trương Thanh Tâm (Email: truongthanhtam@qnu.edu.vn; ĐT: 0982 06 06 76để được giải đáp thêm.