ENGLISH

HỘI ĐỒNG KHOA - KHOA HÓA

HỘI ĐỒNG KHOA-KHOA HÓA  NHIỆM KỲ 2015-2019

 

Hội đồng Khoa khoa Hóa nhiệm kỳ 2015-2019 (kèm theo quyết định số 2466//ĐHQN, ngày 18/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn) gồm 15 thành viên:

 

STT

Họ tên

Chức vụ/Đơn vị

Nhiệm vụ

trong Hội đồng

01

TS. Nguyễn Tuấn

Trưởng Khoa

Chủ tịch

02

PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn

Chủ tịch Công đoàn

Thư ký

03

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

04

TS. Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

05

PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng

Trưởng Bộ môn Hóa Hóa đại cương

Ủy viên

06

TS. Cao Văn Hoàng

Trưởng Bộ môn Hóa Phân tích

Ủy viên

07

TS. Trương Thanh Tâm

Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học

Ủy viên

08

ThS. Hoàng Nữ Thùy Liên

Trưởng Bộ môn Hóa hữu Phương pháp giảng dạy

Ủy viên

09

ThS. Phạm Ngọc Thạch

Trưởng Bộ môn Hóa

Ủy viên

10

PGS.TS. Viễn

Bộ môn Công nghệ hóa học

Ủy viên

11

TS. Trương Cẩm Mai

Bộ môn Hóa

Ủy viên

12

PGS.TS. Thị Ngân

Bộ môn Hóa Hóa đại cương

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm

Bộ môn Công nghệ hóa học

Ủy viên

14

TS. Thị Thanh Thúy

Bộ môn Hóa

Ủy viên

15

TS. Văn Duyên Em

Bộ môn Hóa hữu Phương pháp giảng dạy

Ủy viên

instagram beğeni hilesi hacklink wso shell