ENGLISH

HỢP TÁC KHOA HÓA TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

        Định hướng phát triển lâu dài, bền vững của Khoa Hóa - Trường Đại học Quy Nhơn tăng cường mối quan hệ hợp tác với các sở đào tạo, nghiên cứu, công ty nghiệp… uy tín trong nước quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng gắn với chuyển giao công nghệ của Khoa.

1. Trong nước:

    Khoa Hóa quan hệ hợp tác với các Đại học, Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, công ty, nghiệp như:

       – Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Nội

       – Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội

       – Khoa Hóa học, Trường Đại học phạm Nội

       – Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Trường Đại học phạm, Đại học Huế

       – Khoa Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Trường Đại học phạm, Đại học Đà Nẵng

       - Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

       – Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

       – Khoa Hóa học, Trường Đại học phạm TP. Hồ Chí Minh

       – Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

       – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

       – Các sở sản xuất hóa học (tại các khu công nghiệp Dung Quất, Biên Hòa, Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh,…)

2. Ngoài nước:

         Công tác hợp tác quốc tế trong cả đào tạo nghiên cứu khoa học được Khoa đặc biệt chú trọng trong thời gian gần đây. Hiện nay Khoa đang quan hệ hợp tác với hai phòng thí nghiệmnước ngoài: phòng thí nghiệm Hóa học chất rắn của Trường Đại học Ewha Womans, Hàn Quốc; phòng thí nghiệm Hóa học tính toán phỏng thuộc Khoa Hóa, Đại học Katholike Universiteit Leuven, vương quốc Bỉ. Mối quan hệ hợp tác chiều sâutrên được thể hiệnviệc hàng năm nhiều bài báo quốc tế công bố chung giữa các giảng viên trao đổi giảng viên trong đào tạo nghiên cứu giữa hai Khoa.

        Trong 4 năm vừa qua, Khoa cùng với Khoa Hóa của Đại học Katholike Universiteit Leuven thực hiện thành công dự án VLIR-UOS ( số: ZEIN2012Z129, thời gian: 2012-2014) về việc xây dựng chương trình đào tạo thạc chuyên ngành Hóa thuyết hóa theo chuẩn Châu Âu tại Khoa trao đổi nhiều giảng viên. Tổng kinh phí thực hiện dự án do VLIR-UOS tài trợ trường Đại học Quy Nhơn đối ứng 84.000 Euros.

        Vừa qua, để tiếp tục mối quan hệ này theo chiều sâu, Khoa cũng đã nộp đề án Team Project 2016 về việc nâng cao năng lực nghiên cứu đào tạo cho cán bộ của Khoa, xây dựng Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao. Đề án đã được VLIR-UOS đồng ý tài trợ (thời gian thực hiện 3/2016-3/2020). Tổng kinh phí thực hiện đề án do VLIR-UOS tài trợ trường Đại học Quy Nhơn đối ứng khoảng 400.000 Euros.

        Ngoài ra, hiện tại và tiếp tục trong thời gian tới, Khoa còn có mối quan hệ hợp tác với Khoa Kỹ thuật, Trường Đại học Songkla, Thái Lan trong đào tạo hệ kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học (hai chuyên ngành: Hóa dầu và Môi trường).

 

Khoa Hóa.

instagram beğeni hilesi hacklink wso shell