ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 25/09/2017 đến 01/10/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
25/09/2017
Thứ ba
26/09/2017
Thứ tư
27/09/2017
Thứ năm
28/09/2017
Thứ sáu
29/09/2017
Thứ bảy
30/09/2017
Chủ nhật
01/10/2017

Tải lịch tuần