ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 17/07/2017 đến 23/07/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
17/07/2017
Thứ ba
18/07/2017
Thứ tư
19/07/2017
Thứ năm
20/07/2017
Thứ sáu
21/07/2017
Thứ bảy
22/07/2017
Chủ nhật
23/07/2017

Tải lịch tuần