ENGLISH

Lý lịch khoa học

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Test alt Họ và tên: Nguyễn Phi Hùng
Năm sinh: 1967
Chức danh khoa học cao nhất: PGS.TS
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Quy Nhơn
Địa chỉ cơ quan: 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại liên hệ: 01262.556.586
Email: nguyenphihung@qnu.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Thời gian Cơ sở đào tạo Chuyên ngành Trình độ
1 9/1987-6/1991 Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hóa học Cử nhân
2 9/1994-10/2001 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hóa lý thuyết và Hóa lý Tiến sĩ

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

STT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ Chức vụ hành chính
1 10/1991-01/1992 Trường PTTH Nguyễn Duy Hiệu Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam Giáo viên
2 02/1992-nay Trường Đại học Quy Nhơn 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn

4. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

4.1. Hướng nghiên cứu chính

- Vật liệu mao quản, vật liệu nano; - Động học, xúc tác dị thể, hấp phụ.

4.2. Hướng dẫn NCS/cao học/đại học/NCKH SV (liệt kê trong năm năm gần nhất)

STT Tên học viên/sinh viên Tên đề tài luận văn/luận án Bậc học Năm bảo vệ
1 Hoàng Hữu Mạnh Sử dụng phối hợp các phần mềm dạy học để thiết kế các bài giảng chương “Nguyên tử” lớp 10 THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy - học môn Hóa học Thạc sĩ 2005
2 Phạm Ngọc Sơn Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng một số đồ họa về cơ chế phản ứng trong dạy học Hóa hữu cơ Thạc sĩ 2005
3 Trịnh Thị Thủy Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu mao quản trung bình chứa silic trong xử lý môi trường Thạc sĩ 2007
4 Trần Thị Thu Thủy Tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính và ứng dụng Thạc sĩ 2010
5 Lê Đặng Ngọc Thúy Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm tin học trong hóa học hữu cơ Thạc sĩ 2011
6 Phan Thị Quí Thuận Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa TiO2 có cấu trúc nano Thạc sĩ 2011
7 Phan Thị Bích Hạnh Nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu cơ Thạc sĩ 2011
8 Trần minh Tuấn Nghiên cứu sự pha tạp một số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu TiO2 nano và ứng dụng Thạc sĩ 2011
9 Nguyễn Minh Thông Nghiên cứu tổng hợp bạc nano và ứng dụng Thạc sĩ 2011
10 Hồ Mạnh Hùng Nghiên cứu tận dụng chất thải FCC từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất để sản xuất gạch không nung Thạc sĩ 2012
11 Bùi Thị Mai Lâm Nghiên cứu tổng hợp theo phương pháp trực tiếp và ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang TiO2/SBA-15 Thạc sĩ 2012
12 Mai Thị Tường Vy Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa TiO2/SBA-15 có cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp Thạc sĩ 2012
13 Lê Trần Thanh Thúy Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của composit polymer/oxit kim loại Thạc sĩ 2012
14 Hồ Thị Nguyệt Vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15: tổng hợp theo phương pháp trực tiếp và ứng dụng xúc tác quang Thạc sĩ 2014
15 Nguyễn Thanh Tú Nghiên cứu sử dụng chất thải xúc tác FCC từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất làm phụ gia hoạt tính cho xi măng Portland Thạc sĩ 2014
16 Lê Thị Bích Thuận Nghiên cứu chế tạo theo phương pháp gián tiếp và ứng dụng xúc tác quang của vật liệu nano TiO2 trên chất mang SBA-15 Thạc sĩ 2015
17 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nghiên cứu tổng hợp, biến tính và khảo sát khả năng ứng dụng của vật liệu khung zeolite imidazole kim loại ZIF-8 Thạc sĩ 2015
18 Nguyễn Thị Tuyết Sương Xây dựng bài tập phần cấu tạo chất Thạc sĩ 2015
19 Nguyễn Minh Nhật Xây dựng bài tập phần động hóa học Thạc sĩ 2015

4.3. Danh sách các đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện

STT Tên đề tài/dự án Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện Vai trò
1 Khảo sát khả năng ứng dụng xúc tác cracking dầu mỏ được điều chế từ nguyên liệu và khoáng vật Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn 2003 Chủ nhiệm
2 Xây dựng nội dung các bài thí nghiệm thực hành Hoá lý theo hướng cải tiến Trường Đại học Quy Nhơn 2004 Chủ nhiệm
3 Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của vật liệu silicoaluminophosphate mao quản chuyển tiếp có tính axit mạnh và bền nhiệt, thủy nhiệt Bộ Khoa học và Công nghệ 2005-2006 Tham gia
4 Xây dựng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm Hóa đại cương I Trường Đại học Quy Nhơn 2007 Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu các vật liệu chứa zeolit cho một số phản ứng xúc tác hữu cơ và xử lý môi trường Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007-2009 Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu khả năng tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp đông tụ và hấp phụ để nhận dầu nhờn gốc chất lượng cao góp phần xử lý ô nhiễm môi trường tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định Trường Đại học Quy Nhơn 2009 Tham gia
7 Nghiên cứu điều chế các vật liệu mới để làm xúc tác cho phản ứng sản xuất biodiesel và hấp phụ các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước Nafosted 2009-2011 Tham gia
8 Nghiên cứu bản chất liên kết hiđro chuyển dời về vùng xanh của anđêhit, axit cacboxylic, ete và dẫn xuất thế của chúng bằng phương pháp hóa học lượng tử Nafosted 2009-2011 Tham gia
9 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xử lý nước thải của một số vật liệu có kích thước nano Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010-2011 Chủ nhiệm
10 Vật liệu mao quản trung bình: Nghiên cứu tổng hợp, biến tính bề mặt và ứng dụng xúc tác - hấp phụ để xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm môi trường nước Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010-2011 Tham gia
11 Dự án sản xuất thử nghiệm gạch không nung từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi 2012-2013 Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng quang xúc tác của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012-2013 Chủ nhiệm
13 Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xúc tác quang mới cho phản ứng tách nước và oxi hóa các hợp chất hữu cơ có trong dung dịch nước Nafosted 2012-2014 Tham gia
14 Nghiên cứu lý thuyết liên kết hiđro chuyển dời xanh C-H...O, tương tác axit-bazơ Lewis và tương quan của chúng đến khả năng hòa tan của một số hợp chất hữu cơ trong CO2 Nafosted 2013-2015 Tham gia
15 Nghiên cứu lí thuyết cơ chế hình thành cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số cluster silic pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp Nafosted 2014-2016 Tham gia

4.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố

STT Tên tác giả Tên sản phẩm Tên tạp chí (Hội nghị), nhà xuất bản (Nơi cấp), năm, tập, trang đầu – trang cuối ISSN Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Phú, Đặng Tuyết Phương, Hoàng Vinh Thăng, Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Phi Hùng Nghiên cứu thành phần của bentonit hoạt hoá axit bằng phương pháp phân tích nhiệt Tạp chí Hoá học, 35(2), tr. 3-6, 1997 0866-7144
2 Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Bá Xuân, Võ Viễn, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Phi Hùng Ảnh hưởng của quá trình loại templat đến hoạt tính xúc tác của SAPO-5 Tạp chí Hoá học và Công nghiệp hoá chất, số 8, tr. 14-19, 1998 0866-7004
3 Nguyễn Phi Hùng, Đặng Tuyết Phương, Đỗ Xuân Đồng, Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Hữu Phú Hoạt tính xúc tác cracking n-hexan của zeolit Y tổng hợp trực tiếp từ thuỷ tinh lỏng Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 4, tr. 49-54, 1998 0868-3719
4 Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hữu Phú Vai trò của mầm trong quá trình tổng hợp zeolit ZSM-5 không dùng chất tạo cấu trúc Tạp chí Hóa học, 38(4), tr. 52-56, 2000 0866-7144
5 Dang Tuyet Phuong, Hoang Vinh Thang, Nguyen Huu Phu, Nguyen Phi Hung Study on the synthesis of zeolites with different structure types Advances in Natural Sciences, 2(1), pp. 79-91, 2001 0866-708X
6 Nguyễn Hữu Phú, Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Phi Hùng, Võ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Đình Thống Cracking hydrocacbon trên hệ xúc tác zeolitY, ZSM-5 + bentonit Thuận Hải Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, tr. 88-95, 2002 0868-3719
7 Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng Tổng hợp và đặc trưng vật liệu SAPO bền nhiệt có mao quản chuyển tiếp Tạp chí Hóa học, 44(4), tr. 490-494, 2006 0866-7144
8 Nguyễn Tiến Trung, Vũ Thị Ngân, Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ, Nguyễn Phi Hùng Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa CH4, CH3F, CH3Cl, CH3Br và H2O Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 64(4), tr. 35-39, 2007 0866-7004
9 Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminophotphat mao quản trung bình Tạp chí Hóa học, 45(6), tr. 676-680, 2007 0866-7144
10 Nguyen Tien Trung, Nguyen Phi Hung, Tran Thanh Hue Theoretical study of the blue shift and red shift of N-H...H-Al Dihydrogen Bonds: the Interaction between AlH2NH2 and HNZ (Z: O, S) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập II, Số 2, tr. 115-124, 2008 1858-0357
11 Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ, Nguyễn Phi Hùng Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hydro chuyển dời xanh của phức giữa CHF3 với SO2, CO2, CO trong pha khí Tạp chí Hóa học, 46(1), tr. 7-12, 2008 0866-7144
12 Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Tiến Trung, Huỳnh Minh Hùng Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ trong dung dịch nước của các vật liệu chứa zeolit Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 16(100), tr. 38-42, 2009 0866-7004
13 Phuong Tran Thi Thu, Tam Truong Thanh, Hung Nguyen Phi, Sung Jin Kim, Vien Vo Adsorption of Lead from Water by Thiol-functionalized SBA-15 Silicas Journal of Materials Science, Springer, Vol. 45, No. 11, pp. 2952-2957, 2010 0022-2461 (print version), 1573-4803 (electronic version)
14 Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Phi Hùng, Trần Thành Huế Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử tương tác giữa SiHF3 và *C2H, *CH3, NH3, Cl-, Br- Tạp chí hóa học, 48(4), tr. 516-521, 2010 0866-7144
15 Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Minh Hoàng Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd2+ trong dung dịch nước của một số vật liệu zeolit và bentonit Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Số chuyên đề, Tập 3, tr. 28-32, 2010 0866-7004
16 Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Hồ Thị Nguyệt, Phan Thị Quí Thuận, Trần Thị Thu Thủy Chế tạo, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha tạp nitơ Tạp chí Hóa học, 48(4C), tr. 278-282, 2010 0866-7144
17 Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Khắc Duy, Trần Thành Huế Liên kết hydro chuyển dời xanh và tương tác axit- bazơ trong các phức giữa axeton và dẫn xuất thế halogen của nó với CO2 Tạp chí Hóa học, 48(4C), tr. 329-334, 2010 0866-7144
18 Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Đoàn Minh Thủy, Nguyễn Phi Hùng Chế tạo SiO2 nano từ vỏ trấu Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Số 2(6), tr. 28-30, 2011 0866-7004
19 Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng, Ngô Thị Kỳ Xuân, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú Nghiên cứu hoạt tính của xúc tác Fe/MQTBTT SBA-15 trong phản ứng oxy hóa phenol đỏ và tính chất chọn lọc hình học của chúng Tạp chí Hóa học, 49(3A), tr. 34-39, 2011 0866-7144
20 Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Trần Minh Tuấn, Phan Thị Quí Thuận Phản ứng quang xúc tác phân hủy metyl da cam trên TiO2 nano pha tạp nitơ Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 890-894, 2011 0866-7144
21 Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Văn Nghĩa, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Minh Thông Tổng hợp keo bạc có cấu trúc nano trong các dung môi hữu cơ Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 405-409, 2011 0866-7144
22 Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Minh Thông, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Phi Hùng Chế tạo keo bạc có cấu trúc nano bằng chất ổn định SiO2 chiết tách từ vỏ trấu Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 576-580, 2011 0866-7144
23 Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Trí Nghiên cứu khả năng hòa tan của CH3OH, CH3NH2, HCHO, HCOOH, CH3OCH3 và CH3COCH3 trong CO2 Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 755-761, 2011 0866-7144
24 Hoàng Văn Hòa, Lê Đặng Ngọc Thúy, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Phi Hùng Nghiên cứu lý thuyết phản ứng giữa CH3CHCH2 và HX (X = F, Cl, Br) trong pha khí bằng phương pháp hóa học lượng tử tính toán Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 873-878, 2011 0866-7144
25 Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa m-xylen trên xúc tác Cu/MQTBTT SBA-15 Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 410-416, 2011 0866-7144
26 Nguyen Tien Trung, Nguyen Phi Hung, Tran Thanh Hue and Minh Tho Nguyen Existence of Both Blue-shifting Hydrogen Bond and Lewis Acid-base Interaction in the Complexes of Carbonyls and Thiocarbonyls with Carbon Dioxide Physical Chemistry Chemical Physics, RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing, 13(31), pp. 14033-14042, 2011 1463-9076 (printed), 1463-9084 (electronic)
27 Van Nghia Nguyen, Ngoc Khoa Truong Nguyen and Phi Hung Nguyen Hydrothermal Synthesis of Fe-doped TiO2 Nanostructure Photocatalyst Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing (UK), 2(3), DOI 035014, 2011 2043-6254 (print), 2043-6262 (online)
28 Lê Đặng Ngọc Thúy, Hoàng Văn Hòa, Nguyễn Phi Hùng Nghiên cứu lý thuyết phản ứng giữa CH3CHCH2 và H2X (X = O, S, Se) trong pha khí bằng phương pháp hóa học lượng tử Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49(3A), tr. 335-340, 2011 0866-708x
29 Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa m-xylen trên xúc tác Cu/SBA-15. Phần 2: Khảo sát tìm miền động học và xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng Tạp chí Hóa học, 49(5AB), tr. 285-288, 2011 0866-7144
30 Phuong Tran Thi Thu, Hang Tran Dieu, Hung Nguyen Phi, Nga Nguyen Thi Viet, Sung Jin Kim, Vien Vo Synthesis, Characterization and Phenol Adsorption of Carbonyl-functionalized Mesoporous Silicas Journal of Porous Materials, Springer, Vol. 19, No. 3, pp. 295-300, 2012 1380-2224
31 Nguyen V. Nghia, Nguyen N. K. Truong, Nguyen M. Thong, Nguyen P. Hung Synthesis of Nanowire-Shaped Silver by Polyol Process of Sodium Chloride International Journal of Materials and Chemistry, Scientific & Academic Publishing, 2(2), pp. 75-78, 2012 p-2166-5346, e-2166-5354
32 Hồ Văn Ban, Ngô Thị Thanh Bình, Lê Trần Thanh Thúy, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Phi Hùng Tổng hợp và đặc trưng của polianilin hạt nano và nanocomposit từ polianilin Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, 6(4), tr. 83-90, 2012 1859-0357
33 Nguyen P. Hung, Nguyen T. V. Hoan, Nguyen V. Nghia Synthesis and Characterization of Photocatalytic Material TiO2/SBA-15 Nanoscience and Nanotechnology, 3(1), pp. 19-25, Scientific and Academic Publishing, USA, 2013 p-2163-257X, e-2163-2588
34 Nguyễn Phi Hùng, Đặng Văn Sỹ, Trần Quang Hữu, Nguyễn Hữu Hạnh, Hồ Mạnh Hùng Nghiên cứu chế tạo gạch không nung từ chất thải xúc tác FCC của Nhà máy lọc dầu Dung Quất Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2(1), tr. 107-112, 2013 0866-7411
35 Le Thi Thanh Thuy, Le Thi Bich Thuan, Nguyen Phi Hung, Nguyen Van Noi Synthesization and characterization of Fe- and C-, N-, S- doped titanium dioxide nanomaterials for the degradation of Rhodamine B under visible light irradiation Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2(1), tr. 88-93, 2013 0866-7411
36 Le Thi Thanh Thuy, Nguyen Phi Hung, Le Thi Bich Thuan, Tran Thi An, Nguyen Huu Huy, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Dinh Bang, Nguyen Van Noi Kinetics of Rhodamine B degradation using iron and carbon doped titanium dioxide photocatalyst Vietnam Journal of Chemistry, 51(2), pp. 252-256, 2013 0866-7144
37 Nguyễn Đức Triều, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Thị Thu Phương, Trương Quý Tùng, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Phi Hùng, Võ Viễn Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác quang của vật liệu TiO2-CdS/SBA-15 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 51(3A), tr. 54-62, 2013 0866-708X
38 Nguyễn Thị Vương Hoàn, Bùi Thị Ngọc Nguyên, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Phi Hùng Nghiên cứu tổng hợp vật liệu compozit Co3O4-MgO/SBA-15 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 51(3A), tr. 339-345, 2013 0866-708X
39 Lê Thị Thanh Thúy, Lê Thị Bích Thuận, Nguyễn Phi Hùng Điều chế xúc tác quang hóa TiO2 biến tính bằng sắt và cacbon mang trên than hoạt tính và ứng dụng để phân hủy phẩm màu Rhodamine B Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, 7(3), tr. 17-25, 2013 1859-0357
40 Hồ Quốc Đại, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Trung Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa CO2 với XCOOH (X= H, F, Cl, Br) Tạp chí Hóa học, 51(6ABC), tr. 542-547, 2013 0866-7144
41 Nguyễn Thị Vương Hoàn, Trương Công Phụng, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Phi Hùng Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình SBA-15 biến tính bởi SO42-/ZrO2 theo phương pháp gián tiếp Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(1), tr. 55-60, 2014 0866-7411
42 An Tran Doan, Xuan Dieu Nguyen Thi, Phi Hung Nguyen, Viet Nga Nguyen Thi, Sung Jin Kim, and Vien Vo Graphitic g-C3N4-WO3 Composite: Synthesis and Photocatalytic Properties Bull. Korean Chem. Soc., Vol. 35, No. 6, pp. 1794-1798, 2014 0253-2964(Print); 1229-5949(Online)
43 Mai Thị Thanh, Nguyễn Thị Cẩm Vy, Trần Thanh Minh, Nguyễn Phi Hùng, Đinh Quang Khiếu Nghiên cứu sử dụng phương pháp tinh giản Rietveld để nghiên cứu giản đồ tia X của vật liệu khung hữu cơ kim loại ZIF-8 Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 134-139, 2014 0866-7411
44 Nguyễn Thị Vương Hoàn, Lê Nguyễn Kim Duyên, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Phi Hùng, Võ Viễn Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano compozit Fe3O4/graphen theo phương pháp gián tiếp và khảo sát tính chất Tạp chí Hóa học, 52(6B), tr. 248-251, 2014 0866-7144
45 Nguyen Van Nghia, Ho Xuan Vinh, Nguyen Tien Trung and Nguyen Phi Hung Synthesis and characterization of nanostructured TiO2/SBA-15 and Ag-TiO2/SBA-15 mesoporous composites International Journal of Nanotechnology, Vol. 12, Nos. 5/6/7, pp. 475-484, 2015 online: 1741-8151, print: 1475-7435
46 Hồ Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa Nghiên cứu điều chế và hoạt tính xúc tác quang của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15 biến tính Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 2 tập 30, tr. 42-46, 2015 0866-7004
47 Nguyễn Thị Vương Hoàn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Võ Viễn Khả năng hấp phụ chì trong dung dịch nước của vật liệu nano compozit Fe3O4/graphen Tạp chí hóa học, 53(4e1), tr. 5-8, 2015 0866-7144
48 Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Võ Viễn Khảo sát hoạt tính xúc tác quang và khả năng xử lý khí thải của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15 biến tính Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4(2), tr. 153-159, 2015 0866-7411
49 Mai Thị Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Văn Đức, Đinh Quang Khiếu Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8(Zn,Fe) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 53(1B), tr. 330-340, 2015 0866-708X
50 Nguyễn Tấn Lâm, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Nội Nghiên cứu điều chế TiO2 theo phương pháp thủy phân K2TiF6 trong dung dịch NH3 Tạp chí Hóa học, 53(5e3), tr. 147-151, 2015 0866-7144
51 Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Duy Phi, Vũ Thị Ngân, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Trung Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp SinM (M là Sc, Y; n = 1-10) bằng phương pháp hóa học lượng tử Tạp chí Hóa học, 54(1) tr. 11-16, 2016 0866-7144

5. HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

- March, September-December, 2013: Department of Chemistry, KU Leuven, Belgium, under the VLIR-UOS programme code ZEIN2012-Z129 (Building up a New Master Program in Physical and Theoretical Chemistry in Quy Nhon University).

6. SÁCH, GIÁO TRÌNH

[1] Nguyễn Phi Hùng, Hoá học đại cương, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT, Quy Nhơn, 2003. [2] Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Lê Tuấn, Trương Duy Hướng, Giáo dục môi trường thông qua dạy học môn Hóa học, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT, Quy Nhơn, 2006. [3] Nguyễn Phi Hùng (chủ biên), Giáo trình thực hành Hóa lý, Trường Đại học Quy Nhơn, 2009. [4] Nguyễn Tuyên (chủ biên), Nguyễn Thị Vương Hoàn (đồng chủ biên), Nguyễn Phi Hùng, Giáo trình Hóa keo, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2015.

7. KHÁC

canlibahis efsanebahis hilbet bahis canli bahisler hilbet giris istanbul escort sirinevler escort istanbul escort beylikdüzü escort şirinevler escort beylikdüzü escort ümraniye escort beylikdüzü escort tesettürlü escort tesetturlu escort kurtköy escort pendik escort porno film izle bedava sex maltepe escort halkalı escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataköy escort bakırköy escort ankara escort ankara escort ankara escort Kadıköy escort kartal escort pendik escort ankara escort şişli escort ankara escort ankara escort ankara escort eskişehir escort bahçeşehir escort etiler escort mecidiyeköy escort Şirinevler Escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort Kocaeli Escort travesti porno yangın merdivenleri turk porno film konulu sex izle amator porno porno izle tecavuz kartal escort pendik escort anadolu yakası escort ataşehir escort bostancı escort maltepe escort kartal escort ataşehir escort maltepe escort ataşehir escort ümraniye escort kurtköy escort ümraniye escort kartal escort pendik escort istanbul escort
instagram beğeni hilesi hacklink wso shell