ENGLISH

HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2017

nltuan gửi vào CN, 06/08/2017 - 11:30
http://baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=84788 [1] [1] http://baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=84788
nltuan gửi vào CN, 06/08/2017 - 11:21
Ngày 04/8/2017, Trường Đại học Quy Nhơn đã phối hợp với Hội Khoa học công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt nam tổ chức thành công Hội nghị khoa học Xúc tác – Hấp phụ toàn quốc lần thứ IX tại Quy Nhơn. Chủ đề của Hội nghị lần này được xác định là:“Công nghệ và vật liệu xúc tác – hấp phụ tiên tiến vì sự phát triển bền vững”. Hội nghị bao gồm phiên toàn thể và 2 phân ban: phân ban 1 – “Xúc tác và hấp phụ phục vụ công nghiệp lọc hoá dầu và bảo vệ môi trường”, phân ban 2 – “Tổng hợp vật liệu xúc tác và hấp phụ mới – tiên tiến”. Ngoài các báo cáo mời, có 100 bài báo khoa học được duyệt phản biện và đăng tải trên 4 số của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. Đây là diễn đàn khoa học uy tín được tổ chức 2 năm 1 lần, là dịp để các nhà khoa học, công nghệ trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ các kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu về xúc tác, hấp phụ và các lĩnh vực liên quan.  
nltuan gửi vào T4, 12/07/2017 - 12:41
Download file Chương trình Hội nghị tại đây [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20XT-HP%20l%E1%BA%A7n%209-Quy%20Nh%C6%A1n%203-5.8.2017%20%28ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%29%281%29.pdf
nltuan gửi vào T2, 03/07/2017 - 13:42
  Download file Thông báo số 3 tại đây. [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20s%E1%BB%91%203.pdf
nltuan gửi vào T4, 17/05/2017 - 18:13
Để thuận tiện việc đi lại, ăn nghỉ của Quý đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IX  năm 2017 tại Trường Đại học Quy Nhơn vào 3-5 tháng 8 năm 2017, Ban Tổ chức xin giới thiệu một số khách sạn, nhà khách gần Trường như sau:

Trang

instagram beğeni hilesi hacklink wso shell