ENGLISH

ldthanh gửi vào CN, 31/08/2014 - 11:10
*/Ngày 14/08/2014, tại Khoa Hóa Học, Trường Đại học Quy Nhơn, GS./*
ldthanh gửi vào T5, 01/05/2014 - 10:59
Từ ngày 06-09/4/2014, tại Trường Đại học Cần Thơ, Hội Hóa học Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học
ldthanh gửi vào T3, 29/04/2014 - 10:51
Ngày 29/04/2014 Nhà Trường thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2014 cho sinh viên các ngành sư phạm, tổng hợp K33 và sinh viên cao đẳng ngành CNKTHH K34. Nội dung chi tiết xem tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/tb1006-xet%20tot%20nghien%202014.pdf
ldthanh gửi vào T3, 29/04/2014 - 10:49
Ngày 29/04/2014 Nhà Trường thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp năm 2014 cho sinh viên các khóa 32 trở về trước (hệ niên chế). Nội dung chi tiết xem tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/tb1005.pdf
ldthanh gửi vào T5, 13/03/2014 - 10:40
Hướng đến lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chào mừng sinh nhật Đoàn 26/3, Liên chi đoàn khoa Hóa học
ldthanh gửi vào T3, 11/03/2014 - 10:38
Khoa Hóa học thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét học bổng học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Riêng các lớp sư phạm và tổng hợp K33 sẽ bổ sung sau). Xem chi tiết tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/xet%20hoc%20bong%20ky%201-2013-2014.xls
ldthanh gửi vào T3, 11/03/2014 - 10:35
Nhà trường thông báo về việc thực hiện quy trình giao đề tài luận văn và công nhận người hướng

Trang