ENGLISH

nltuan gửi vào T7, 28/05/2016 - 05:18
Các mẫu xét tốt nghiệp sinh viên vào mục *Sinh viên - Cựu sinh viên/Văn bản biểu mẫu/Biểu *
nltuan gửi vào T7, 28/05/2016 - 05:11
Biểu mẫu xét tốt nghiệp cho sinh viên Đại học - Cao đẳng (Sinh viên download các mẫu theo đường dẫn sau):
nltuan gửi vào T7, 28/05/2016 - 02:58
Download file tại đây. [1] [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/KHDT2016_2017_CHINHTHUC.pdf
ldthanh gửi vào CN, 15/05/2016 - 05:46
*Các sinh viên download Lịch thi học phần Học kỳ II năm học 2015 - 2016 tại đây (file excel) [1]* *Buổi sáng:* [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/SINHVIEN/LICH%20THI%20HOC%20KY%20II%2015-16.xlsm

Trang

ldthanh gửi vào T4, 29/10/2014 - 10:54
Ngày 28/10/2014, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tổ chức xét tốt nghiệp lần 2 năm 2014 cho sinh viên đại học,
ldthanh gửi vào T5, 01/05/2014 - 10:59
Từ ngày 06-09/4/2014, tại Trường Đại học Cần Thơ, Hội Hóa học Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học
ldthanh gửi vào T3, 29/04/2014 - 10:51
Ngày 29/04/2014 Nhà Trường thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2014 cho sinh viên các ngành sư phạm, tổng hợp K33 và sinh viên cao đẳng ngành CNKTHH K34. Nội dung chi tiết xem tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/tb1006-xet%20tot%20nghien%202014.pdf
ldthanh gửi vào T3, 29/04/2014 - 10:49
Ngày 29/04/2014 Nhà Trường thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp năm 2014 cho sinh viên các khóa 32 trở về trước (hệ niên chế). Nội dung chi tiết xem tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/tb1005.pdf
ldthanh gửi vào T5, 13/03/2014 - 10:40
Hướng đến lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chào mừng sinh nhật Đoàn 26/3, Liên chi đoàn khoa Hóa học
ldthanh gửi vào T3, 11/03/2014 - 10:38
Khoa Hóa học thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét học bổng học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Riêng các lớp sư phạm và tổng hợp K33 sẽ bổ sung sau). Xem chi tiết tại đây [1]. [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/DULIEUCU/xet%20hoc%20bong%20ky%201-2013-2014.xls
ldthanh gửi vào T3, 11/03/2014 - 10:35
Nhà trường thông báo về việc thực hiện quy trình giao đề tài luận văn và công nhận người hướng

Trang

instagram beğeni hilesi hacklink wso shell