ENGLISH

SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN

Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [1]   [1] http://chem.qnu.edu.vn/sites/default/files/NCKH/NCKH%20SINH%20VIEN/Bieumau/phu%20luc%20thong%20tu%20so%2011_Cap%20Bo.doc
Công ty Kinh Doanh Da Đà Điểu - Cá Sấu KHATACO Cần tuyển: 1) Nhân viên kỹ thuật thuộc da: 01 người. - Lương phỏng vấn - Chuyên ngành: Công nghệ hóa học + TH Hóa + Sư phạm Hóa: có bằng loại khá trở lên. Liên hệ: 0258.3624.457 2) Giám sát kỹ thuật thuộc da: 01 người - Lương 18-20 triệu - Chuyên ngành: Công nghệ hóa học + TH Hóa + Sư phạm Hóa: Xem chi tiết trong file đính kèm.
instagram beğeni hilesi hacklink wso shell